Наш підхід

«Лемтранс» – відповідальний роботодавець, надійний партнер і чесний учасник ринку. Компанія прагне відповідати міжнародним стандартам ведення бізнесу. У своїй діяльності найбільший в Україні приватний залізничний оператор дотримується принципів сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності.

Ведучи свою діяльність на всій території України, «Лемтранс» сприяє розвитку місцевих громад, добробуту їхніх жителів, підвищенню якості життя своїх працівників.

«Лемтранс» є частиною SCM і цілковито поділяє її корпоративні цінності та принципи роботи. У SCM розроблена Політика в галузі сталого розвитку, яка визначає єдині принципи та підходи в цьому напрямі.

Наші керівні принципи взаємодії з партнерами, інвесторами та суспільством:
1.    Діяльність лише в межах правового поля.
2.    Прозорість, чесність і послідовність рішень.
3.    Дотримання бізнес-етики.
4.    Відповідальне лідерство.
5.    Сталий розвиток і соціальна відповідальність.

Наша діяльність

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА
Детальніше
ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА
ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА СПІВРОБІТНИКІВ

Життя та здоров'я співробітників мають для «Лемтранс» пріоритетне значення.
Ми вважаємо, що всім виробничим травмам можна запобігти. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб на наших підприємствах не було випадків травматизму.
У нашій щоденній діяльності ми дотримуємося вимог чинного законодавства України у галузі охорони праці та промислової безпеки, а також інвестуємо у підвищення безпеки праці наших співробітників.
 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИКІВ

Основою динамічного розвитку компанії «Лемтранс» є висококваліфікований персонал.
Ми прагнемо створити всі умови для того, щоб кожен наш співробітник міг максимально реалізувати свій потенціал. «Лемтранс» інвестує значні кошти в програми розвитку та навчання персоналу, що сприяє безперервному професійному та особистісному зростанню кожного члена нашої команди.

Основними принципами управління персоналом нашої компанії є:

  • повага та дотримання прав співробітників;
  • дотримання чинного трудового законодавства України;
  • забезпечення гідних умов праці, конкурентоспроможної винагороди та соціального захисту співробітників;
  • розвиток інтелектуального потенціалу співробітників.
     
ДОВКІЛЛЯ
Детальніше
ДОВКІЛЛЯ
ДОВКІЛЛЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД

У нашій щоденній діяльності ми приділяємо значну увагу дбайливому відношенню до навколишнього середовища. Ми дотримуємося всіх національних законодавчих норм у сфері захисту навколишнього середовища.
Ми прагнемо до зниження споживання енергоресурсів у всіх сферах нашої діяльності.
Ми просуваємо екологічну культуру у суспільстві, заохочуючи участь наших співробітників в екологічних ініціативах.
 

РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Ми вважаємо важливим підвищувати якість життя на територіях нашої присутності: допомагати створювати сучасні лікарні та школи, підтримувати розвиток культури та спорту, упорядковувати міста. Ми об'єднуємо наші зусилля з місцевими жителями, громадськими організаціями та місцевою владою.
Ми також здійснюємо благодійну діяльність, надаємо допомогу тим, хто цього потребує: соціально незахищеним верствам населення, дитячим спеціалізованим установам, медичним спеціалізованим установам, громадським організаціям та благодійним фондам.
 

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

«Лемтранс» веде безперервну роботу з формування стійких та довгострокових відносин з основними зацікавленими сторонами. Ключовими зацікавленими сторонами для нас є:
•    наші співробітники,
•    акціонери та інвестори,
•    партнери по бізнесу,
•    представники центральних і регіональних органів влади, органів місцевого самоврядування,
•    громадські організації.
Ми прагнемо до довгострокового та взаємовигідного співробітництва і вважаємо, що ділові відносини, засновані на відкритості, повазі, чесності та справедливості, безпосередньо сприяють сталому розвитку компанії.
Ми сумлінно виконуємо прийняті зобов'язання перед партнерами та клієнтами, проявляємо максимальну увагу до захисту їхніх інтересів, прагнемо до постійного поліпшення якості своїх послуг та до найбільш повного використання своїх можливостей.
Компанія є членом Міжнародної федерації експедиторських асоціацій (FIATA). Організація об'єднує експедиторів з різних країн у єдину організацію та представляє їх інтереси на світовому експедиційного ринку.

БІЗНЕС
Детальніше
БІЗНЕС
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Однією з ключових цінностей компанії «Лемтранс» є клієнтоорієнтованість. Ми впевнені, що успіх нашого бізнесу - у створенні цінності для клієнтів.
Ми встановлюємо високі стандарти якості послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, допомагаючи нашим партнерам досягати потрібних їм результатів. Забезпечуючи і підтримуючи високу якість послуг, ми будуємо ділові відносини з нашими клієнтами та партнерами на основі чесності, прозорості та відкритості, безумовно дотримуючись взятих на себе зобов'язань.
Для забезпечення високої якості послуг в компанії створено спеціальний підрозділ сервісних менеджерів, завданням яких є комплексна координація вантажопотоків та вантажно-розвантажувальних робіт. Подібний механізм роботи гарантує забезпечення клієнта рухомим складом в необхідному обсязі та дозволяє прогнозувати витрати на залізничну логістику в довгостроковій перспективі.

БІЗНЕС-ЕТИКА

Ми впевнені, що взаємовідносини, засновані на чесності та порядності, підвищують цінність компанії та сприяють її сталого розвитку.
Ключовим документом, що встановлює норми і правила корпоративної поведінки та спілкування працівників компанії, а також наші взаємини з партнерами, клієнтами та іншими зацікавленими особами, є Кодекс корпоративної етики компанії «Лемтранс». Даний документ покликаний визначити наші ключові корпоративні цінності, формувати та підтримувати високі етичні та професійні стандарти, що становлять основу нашої корпоративної культури.
Ключові принципи корпоративної етики «Лемтранс»:
1.    Ми будуємо відносини всередині компанії на основі взаємної поваги, довіри та виконання взаємних зобов'язань.
2.    Ми приймаємо на себе зобов'язання забезпечувати дотримання та повагу прав, честі та гідності людини та громадянина, підтримку справедливих умов найму та безпеки на робочому місці.
3.    Ми будуємо довгострокові партнерські відносини з регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та фондами, піклуємося про захист навколишнього середовища, своєчасно виплачуємо податки та заробітну плату.
4.    Ми забезпечуємо та підтримуємо високу якість послуг, будуємо ділові відносини з партнерами та клієнтами на основі чесності, прозорості та відкритості, безумовно дотримуючись взятих на себе зобов'язань.
5.    Ми дотримуємося всіх норм українського та міжнародного законодавства, галузевих стандартів та процедур, інших документів, що регулюють діяльність компанії.
6.    Ми підтримуємо високі стандарти ведення бізнесу, спрямовані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства.

КОРПОРАТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Ми впевнені, що готовність наших співробітників приділяти час та свої знання суспільно значущим ініціативам сприяє зміцненню корпоративного духу, формування єдиних корпоративних цінностей, а також є нашим внеском у вирішення соціальних проблем суспільства.
Наші співробітники беруть активну участь в ініціативах, спрямованих на вирішення екологічних та соціальних проблем.